Reklamacje i zwroty

Sprzedawane produkty są wolne od wad.

W przypadku problemów z produktami, reklamacje można kierować pisemnie na podany adres lub w formie elektronicznej.

Dane kontaktowe do składania reklamacji:

SANEJ Paweł Sanejko

Ul. Wł. Jagiełły 3

15-131 Białystok

Telefon:
604 50 80 77, 85 6755970  (opłata wg. cennika właściwego operatora)
E-mail: biuro@sanej.pl

W opisie reklamacji, zaleca sie podanie następujących informacji:

- rodzaju  i  daty  wystąpienia  wady oraz informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,

- wymaganego  sposobu  doprowadzenia Produktu  do  zgodności  z  Umową  Sprzedaży  lub  oświadczenia  o  obniżeniu  ceny  albo  odstąpieniu  od Umowy  Sprzedaży,

- danych  kontaktowych  składającego  reklamację, w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji  przez  Sklep.

Powyższe informacje mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Możesz skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Masz  prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres SANEJ Paweł Sanejko Ul. Wł. Jagiełły 3 15-131 Białystok . Oświadczenie można wysłać pisemnie na adres SANEJ Paweł Sanejko Ul. Wł. Jagiełły 3 15-131 Białystok lub pocztą elektroniczną na e-mail: biuro@sanej.pl. Przykładowy wzór odświadczenia jest dostępny poniżej:

 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SANEJ Paweł Sanejko

Ul. Topolany 157

16-050 MICHAŁOWO

Tel. 604 50 80 77

E-mail: biuro@sanej.pl


Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ………………………………………………… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

Poniżej znajdziesz pełne pouczenie o odstąpieniu od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym wszedłeś/weszłaś w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie towarów.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas:

SANEJ Paweł Sanejko

Ul. Wł. Jagiełły 3

15-131 Białystok

tel. 604 50 80 77, 85 6755970 (opłata zgodna z cennikiem właściwego operatora), biuro@sklep-gucio.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał(a) informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś/aś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

a) Odeślij nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś/aś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towary przed upływem terminu 14 dni.

b) Będzisz musiał/a ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

c) Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikających z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl